Bæredygtighed i Labflex

I de seneste år har den bæredygtige agenda gjort fremskridt på tværs af alle brancher. Det gælder også i den traditionelle laboratorieverden.

Det stigende fokus på bæredygtige løsninger er en udfordring og en mulighed, som Labflex ønsker at tage imod. En central del af imødekommelsen af den bæredygtige dagsorden skal realiseres gennem et todelt indsatsområde: reduktion af klimaaftrykket i laboratorier samt energi- og ressourceoptimering af produktionen.

Vi har allerede taget de første skridt mod en bedre fremtid. Nedenfor kan du se nogle af vores seneste initiativer.

Klimakompasset

Klimarapport

Vi er stolte over at kunne offentliggøre vores første klimarapport. Vi ser frem til at være mere gennemsigtige og ønsker at ændre laboratoriebranchen til det bedre.

Digitalisering af laboratorier

Labflex udforsker innovative måder at udnytte laboratoriedata på for at opnå effektivitet og lavere CO2-emissioner. Vi har indgået et samarbejde med Inniti om at teste metoder for dataudnyttelse i stinkskabe.

50% reduktion af elforbruget

I produktionshallen er både varme og belysning blevet skiftet til mere bæredygtige og energibesparende løsninger.

Løsningerne har reduceret energiforbruget til belysning med mere end 50%.

85% certificeret træ

Vi er stolte af at have opnået et indkøb af mere end 85% af vores træ, der er FSC-certificeret.

Certificeringen sikrer, at produkterne kommer fra ansvarligt forvaltede skove.

Klimakompasset

Retningen mod en bedre fremtid

Labflex har offentliggjort en omfattende klimarapport, der fremhæver virksomhedens engagement inden for bæredygtighed og vores bestræbelser på at reducere vores klimapåvirkning. Rapporten indeholder en dybdegående analyse af virksomhedens CO2-fodaftryk, energiforbrug, affaldshåndteringspraksis og mere.

Som en virksomhed, der opererer i laboratoriebranchen, erkender Labflex vigtigheden af at reducere vores miljøpåvirkning og fremme bæredygtighed. Virksomhedens klimarapport viser vores engagement i dette mål og skitserer de skridt, som vi tager for at nå det.

at reducere vores CO2-aftryk

Et af de vigtigste fokusområder for Labflex er at reducere vores CO2-aftryk. Virksomheden har gennemført forskellige foranstaltninger for at reducere vores drivhusgasemissioner, herunder investeringer i energibesparende løsninger og indgåelse af nye partnerskaber. Denne indsats har resulteret i en reduktion af virksomhedens CO2-fodaftryk i løbet af det seneste år. Virksomheden har gennemført energibesparende foranstaltninger i vores produktionsfaciliteter, f.eks. ved at installere energieffektiv belysning og opvarmningsløsninger. Disse foranstaltninger har ikke blot reduceret virksomhedens klimapåvirkning, men har også resulteret i betydelige omkostningsbesparelser.

Klimaændringer i laboratorier

Labflex’s engagement i bæredygtighed strækker sig ud over vores interne aktiviteter. Virksomheden er også forpligtet til at fremme bæredygtighed i laboratorieindustrien som helhed. Labflex samarbejder med kunderne om at levere bæredygtige laboratorieløsninger, der er designet til at reducere energiforbruget og minimere klimapåvirkningen.

Vi glæder os til at være med til at udvikle den næste generationer af laboratoriedesign. I forbindelse med mange nye projekter har vi fuldstændig redesignet og nytænkt arbejdsprocesserne og indretningen af laboratorierne. Dette har resulteret i en betydelig reduktion af m2 pr. laborant og et mere fleksibelt arbejdsmiljø.

Ud over optimeringen af laboratorieindretningen er vi i øjeblikket ved at udvikle nye løsninger til den største CO2-synder i laboratoriet: stinkskabe. Et stinkskab har et energiforbrug, der svarer til et almindeligt dansk parcelhus. Derfor har vi forpligtet os til at udvikle nye løsninger, der reducerer CO2-aftrykket for stinkskabe. For at løse dette problem har vi indgået et samarbejde med Inniti. Sammen ønsker vi at udnytte data til at reducere energiforbruget i stinkskabe. Vi glæder os til at fortælle mere om vores samarbejde.

Påbegyndelse af den bæredygtige rejse

Offentliggørelsen af klimarapporten viser Labflex’s engagement i gennemsigtighed og ansvarlighed. Rapporten giver interessenterne en dybdegående analyse af virksomhedens klimapåvirkning og vores bestræbelser på at reducere den.

Sammenfattende fremhæver Labflex’s klimarapport virksomhedens engagement i bæredygtighed og vores bestræbelser på at reducere vores klimapåvirkning. Rapporten viser Labflex’s engagement i gennemsigtighed og ansvarlighed og er et eksempel til efterfølgelse for andre virksomheder i laboratoriebranchen. Ved at arbejde sammen om at fremme bæredygtighed kan vi skabe en bedre fremtid for os selv og for fremtidige generationer.

Download klima kompasset