Panum / Mærsk Tårnet

BESKRIVELSE

Labflex har leveret laboratorieinventar til Panum Mærsk Bygningen, der officielt er indviet i 2017 og dermed markerede en stor dag for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Med sin banebrydende arkitektur, moderne forskningsfaciliteter og nytænkende indretning kommer det 15 etager høje tårn til at spille en afgørende rolle i fremtidens sundhedsforskning og uddannelse.

I alt opføres ca. 24.700 m² laboratorier, kontorer og fællesfunktioner og 18.000 m² auditorier, undervisningslokaler og teknik.

Mærsk Tårnet kommer med sin nyskabende arkitektur til at blive et vigtigt omdrejningspunkt for dansk sundhedsforskning og giver forskerne mulighed for at skabe ny viden ved brug af højtspecialiserede laboratoriefaciliteter. 

Bygningen er samtidig en af Danmarks mest energieffektive laboratoriebygninger. Der er klimavenlig fjernkøling, spildenergi bliver genanvendt, regnvand bliver genbrugt til toiletskyl og vanding og der etableres 1.500 m2 solceller.

FAKTA

År: 2017

Arkitekt: C.F. Møller

Kunde: Bygningsstyrelsen

Type: Undervisningslaboratorier

System: VisionLab