Laboratorieservice

Service og vedligehold af rumautomatikken er også vigtig for at et sikkert arbejds- og undervisningsmiljø kan opretholdes. Det handler om at rummet inkl. procesventilationen er i balance. Det vil sige at kapaciteten er tilpasset behovet og at luftmængden er tilstrækkelig til at kunne opretholde den fornødne sikkerhed i laboratoriet. Endvidere kan Labflex Service tilbyde kunderne løbende test, rådgivning og forbedringer.

RUMAUTOMATIK – SERVICE

 • Måling af lufthastighed i lugeåbningen i minimum og maksimum positioner
 • Luftmængden og den maksimale lugehøjde justeres efter behov, således at indstillingerne svare til kravene
 • Lugesensoren LVL 901 efterses visuelt for mekaniske fejl
 • Hastighedsføleren LVF 901, der er placeret i toppen af skabene, bør kontrolleres en gang årligt for smuds og om nødvendigt renses med en blød børste
 • Alarm-funktionen kontrolleres efterfølgende
 • Styrepanelet LVP901V / LVP901H funktionsafprøves
 • Elektronikboksen LVE 901 efterses, og der udføres kontrol af de indstillede værdier for signaler til spjæld, ventiler, samt føler
 • Test af det genopladelige batteri-back-up, som normalt har en levetid på ca. 5 år.
 • Kontrol af batteriet udføres ved at afbryde for forsyningsspændingen til styresystemet og kontrollere at den røde lampe på betjeningspanelet lyser.
 • Lydgiver afprøves ved at åbne lugen over max mærket på stinkskabet/aftræksskabet, herved udløses alarmen
 • Ventiler, spjæld og motorer efterses for mekaniske fejl Luftbalancen i rummet kontrollers ved at måle luftretning og hastighed i døråbningen til neutralt område minimum og maksimum positioner
 • Der tilstræbes normalt et svagt undertryk i laboratoriet
 • Den indblæste luftmængde justeres evt. for at opretholde kravene til trykforhold i laboratoriet
 • Efter udførelse af service – afleveres der en service rapport på hvert enkelt stinkskab

Rapporten attesteres og underskrives af uddannede og erfarne serviceteknikere.

PROCESVENTILATION SERVICE
Labflex Services produktprogram omfatter også rådgivning ift. den samlede procesventilation samt servicering og udskiftning af procesanlægget. For de fleste virksomheder kan det betale sig at opgradere procesanlægget med udskiftning og installering af nye energibesparende motorer (Plug Fans) med ECi teknologi. Der er stor energibesparelse at opnå; i nogle tilfælde helt op til 70 % af energiforbruget. Derudover tilbyder Labflex Service en registrering og projektering af proces- og komfortanlæg inklusiv en optimering af samspil mellem proces og komfortventilationen. Labflex Service kan også bistå med andre ventilationsopgaver, som opgradering af proces- eller komfortventilationen, for at imødekomme ændrede kapacitets.

VENTILATIONS ANLÆGSREGISTRERING
Labflex Service tilbyder en komplet registrering af ventilationsanlæg, opbygning, samspil med øvrige anlæg og komponenter og placering. Alle oplysninger samles i en mappe med plantegninger, situationsplaner og beskrivelser. Mappen indeholder også et skematisk overblik over servicekrævende komponenter og intervaller for service og vigtige kontaktoplysninger. Dette overblik er et ”must have” for ældre anlæg, hvor der løbende er foretaget udbygning, renovering o.lign., for at kunne optimere effektiviteten.

Stinkskabsservice

Specifikationer