Stinkskabsservice

Stinkskabe skal til enhver tid effektivt kunne beskytte brugerne mod påvirkning fra sundhedsskadelige stoffer. Labflex Service hjælper jer med at vurdere, hvad I har brug for i forbindelse med installationen, undervisning af brugerne og det efterfølgende eftersyn.

Labflex Service tilbyder jer en individuelt tilpasset serviceløsning, som hjælper jer med at bevare en tryg hverdag i laboratoriet.

Labflex servicekoncept

  • Montage og installation
  • Installationstest og sporgasmåling
  • Undervisning
  • Eftersyn og vedligehold
  • Rådgivning

Stinkskabes evne til at tilbageholde giftige gasser og dampe afhænger af den rigtige indregulering af ventilation, rumbalance og korrekt montering. Funktionsafprøvningen afsluttes med en sporgastest i henhold til DS 457.

I Skandinavien udfører vi sporgastest efter DS 457 og vi har mulighed for at udføre sporgastest i henhold til EN/DS 14175 i resten af verden (Sporgastest af stinkskabe iht. EN/DS 14175 udføres ikke i Danmark).

 

 

Stinkskabsservice

Specifikationer