Bæredygtighed i laboratorier

Labflex har med mere end 60 års brancheerfaring etableret sig som en global leder inden for laboratorieløsninger. Da branchen fortsætter med at udvikle sig, er vi fortsat dedikerede til ikke kun at holde trit med den nye udvikling, men også at drive innovation gennem intelligente løsninger og nye initiativer.

Vi omfavner den lovende fremtid, der ligger foran os. Vores omstilling til en mere bæredygtig virksomhed er kun lige begyndt, og mulighederne er mange. Vores ambition er at spille en væsentlig rolle i at mindske klimapåvirkningen og skabe en bedre verden for vores kolleger og samfundet som helhed, uden at gå på kompromis med vores kvalitet og vækst.

Alt i alt er vores mål at være førende inden for bæredygtighed i laboratorieindustrien.

Vi vil gerne have din feedback

Vi ønsker at blive ved med at udvikle bæredygtige og fremtidssikrede løsninger, som er relevante for vores kunder og partnere. Det er derfor, vi beder om dine behov og meninger i et kort spørgeskema.

Giv feedback

Vores resultater 

Klimadata

Vi har valgt at konsolidere vores ESG-data og gøre dem mere forståelige.

I de kommende år vil vi gøre vores data lettere at overskue og forstå. Ved at udvikle og indarbejde en ny systematisk tilgang til vores indsamling og behandling af ESG-data stræber vi efter løbende at forbedre os år for år.

Dataene gør det muligt for os at udvikle initiativer til at forbedre bæredygtigheden i laboratorierne.

SCOPE 1

Emissioner er de aktiviteter, vi har direkte kontrol over. De omfatter transport med egne køretøjer og emissioner fra vores produktionsanlæg.

SCOPE 2

Emissioner er de indirekte emissioner, der forårsages af produktionen af energi, som Labflex køber, dvs. elektricitet og varme.

SCOPE 3

Emissioner er de indirekte emissioner fra Scope 3-kategorierne, herunder indkøbte varer og tjenester (lige fra tunge leverancer af melaminbelagte spånplader til et parti på 100 skruer i rustfrit stål), transport og distribution, affaldshåndtering i vores produktion og brugen af solgte stinkskabe.

Vores mål

I dagens verden er bæredygtighed et begreb, der ofte bliver brugt uden reel forpligtelse. Men vores engagement i bæredygtighed er dybt forankret i vores partnerskab med Science Based Targets Initiative, hvor vi forpligter os til at reducere scope 1 og 2 drivhusgasudledninger med ambitiøse 42 % inden 2030. Vi har også forpligtet os til at reducere scope 3-emissionerne med 25 % inden samme år, alt sammen i overensstemmelse med Paris-aftalen.

Hvad er ‘science-based targets’?

Science-based targets giver virksomhederne en klart defineret vej til at reducere udledningen af drivhusgasser, hvilket hjælper med at forhindre de værste konsekvenser af klimaforandringerne og fremtidssikre virksomhedens vækst.

Mål betragtes som “Science-based”, hvis de er i overensstemmelse med, hvad den seneste klimavidenskab anser for nødvendigt for at nå Parisaftalens mål – at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C over det førindustrielle niveau.

Læs mere

Reduktion af scope 1- og 2-emissioner

ESG-rapport 2022

Hos Labflex har vi vist vores engagement i bæredygtighed inden for laboratorier ved at engagere os aktivt i klimarapportering. Vi udgav vores første klimarapport tilbage i 2022 med data fra 2021. Denne rapport har inspireret os til at dykke dybere ned i rapporteringen, hvilket har resulteret i denne ESG-rapport.

Rapporterne giver os mulighed for at vurdere vores indflydelse og fremskridt over tid på tværs af de tre dimensioner, Environmental (E), Social (S) and Governance (G). Tildelingen af værdifulde ressourcer inden for dette område er afgørende for vores ambition om at blive en bæredygtig organisation.

Læs rapport Læs revision