Stinkskabe

Stinkskabe findes i mange prisklasser og bliver oftest bestykket efter kundens ønsker og behov. Derfor svinger prisen meget, alt efter hvad man har brug for. Kontakt vores salgskontor og de vil hurtigt kunne hjælpe dig med at definere den rigtige løsning således at udformning, funktionalitet, materialevalg og bestykningen bliver optimal. Prisen bliver dermed også tilpasset brugerens behov og vi udarbejder gerne et uforpligtende tilbud.

Ja, vi har mulighed for at lave visse modifikationer på eksisterende inventar, heriblandt også hæve/sænke. Kontakt gerne vores salgsafdeling for råd og vejledning samt for at få et uforpligtende tilbud.

Ja, det er meget vigtigt at man ved bruge af kraftige kemikalier konsulterer sin stinkskabsleverandør for råd og vejledning omkring valg af stinkskab både ift udformningen samt materialevalg til bla bordplade. Samtidig skal man være opmærksomme på krav til materialeudførelsen af spjæld og ventilation kanal.

Ja, der er gode muligheder for at eftermontere f.eks. armaturer. Det kræver blot en dialog med Labflex serviceafdeling og evt et besøg for besigtigelse og evaluering af mulighederne og forslag til løsning. Labflex udarbejder derefter gerne et uforpligtende tilbud på opgaven.

Ja, i følge arbejdstilsynet i Danmark, så skal der foreligge sporgasmåling på alle stinkskabe for at de må benyttes. Er du i tvivl om at stinkskabet er sikkert at arbejde ved eller foreligger der ikke en sporgastest på skabet så kontakt vores serviceafdeling for råd og tilbud om gennemførelse af sporgasmåling.

Sporgas måling og rapport skal udføres og udarbejdes ved installering af stinkskabet, ved ændringer af skabet eller ved flytning af skabet. Det er meget vigtigt, at man er opmærksom på at få foretaget sporgas måling i disse tilfælde således at skabet er sikker i drift.

Nej, det er der ikke krav om. Men det anbefales at stinkskabene bliver kontrolleret og serviceres mellem 1 – 2 gange årligt afhængig af hor ofte og hvorledes stinkskabene bliver brugt. Regelmæssig service tilsikrer at stinkskabene opretholder det fornødne sikkerhedsniveau samtidig med at levetiden på skabene forlænges. Labflex anbefaler, at der generelt tegnes serviceaftaler på alle stinkskabe og serviceafdelingen hos Labflex udarbejder gerne et tilbud på en sådan aftale.

Ja, det er lovpligtigt at stinkskabe er typegodkendte og i Danmark skal de være godkendte i henholdt til den europæiske norm DS/EN 14175. Så når man køber stinkskabe er det vigtigt at sikre sig, at typegodkendelsen er i orden. Labflex var et af de første producenter i Norden der opnåede typegodkendelsen da den for få år siden blev indført. 

Labflex har mulighed for at fremsende en kort præsentation omkring sikkerhed i forbindelse med brug af stinkskabe inklusiv en overordnet gennemgang af de krav som stilles for at producenter kan opnå typegodkendelsen DS/EN 14175. Der er dog også mulighed for at finde informationer via internettet. Bygningsstyrelsen har bla. udarbejdet en vejledning, som kan findes på deres hjemmeside. Bygningsstyrelsen har stillet relativt skrappe krav til de stinkskabe der leveres til de danske universiteter bla relateret til kravene i DS/EN 14175 og Labflex er kun én blandt to europæiske leverandører, der er blevet godkendt til at levere til universiteterne i Danmark.

Da stinkskabe generelt er meget energiforbrugende har der de seneste år været meget fokus på optimering af energiforbruget og hos Labflex har man bla udarbejdet en produkt, der hedder ”Energisaver”. Med denne funktionalitet påmonteret stinkskabet, kan der spares en del energi. ”Energisaver” fungerer via en personføler og tilsikre,r at stinkskabs lugen automatisk lukkes så snart der ikke er aktivitet foran skabet. Labflex har udarbejdet en model der kan beregne energibesparelsen ved at montere ”Energisaver” på stinkskabene. ”Energisaver” kan både monteres på nye stinkskabe og eftermonteres på eksisterende skabe

Ja, det er både muligt og tilladt. Men de rigtige forudsætninger skal være til stede for, at det er tilstrækkeligt sikkert. I Danmark anbefales der generelt minimum 0,5 m3/sek, men stinkskabene fra Labflex er testet og typegodkendte til både 0,5 m3/sek og 0,3 m3/sek. Såfremt man ønsker at reducere luftmængden for bla at spare energi anbefales det, at man kontakter Labflex serviceafdelingen for en dialog og evt et besøg for at vurdere mulighederne for at drifte med 0,3 m3/sek på stinkskabene.

Det er vigtigt at tage alarmer alvorligt. Alarmen er installeret for at indikere at der ikke er luft/udsugning nok i stinkskabet og at der dermed kan være en sundhedsmæssig risiko ved at arbejde ved skabet. Er der ofte alarm ved brug af stinkskabet skal det i første omgang rapporteres til driftsafdelingen og samtidig anbefales det, at der tilkaldes en Labflex serviceteknikker for vurdering af årsagen og afdækning af løsningsmuligheder. Det er typisk grundet problemer med ventilationen og luftmængden,  men det kan også skyldes mekaniske eller elektroniske fejl ved stinkskabet.

Ja, det er muligt og Labflex har en produktløsning samt stor erfaring med rådgivning omkring brug af samt produktion af stinkskabe, der opfylder EX krav.

Ja, næsten hver en del er det muligt at fremskaffe og levere reservedele til. Vi anbefaler dog, at såfremt der er behov for eftersyn eller reparation af stinkskabet, at Labflex serviceafdeling kontaktes. Vores serviceteknikere er uddannet i reparation og vedligehold af stinkskabene så de kan også vurdere og sikre, at det er de rigtige dele der bliver skiftet og hvilke specifikke reservedele, der skal bestilles.

Prislister og kataloger

Nej, vi har ingen standard prislister liggende på vores hjemmeside eller generelt tilgængelige. Vores salgs- og service medarbejdere er dog altid klar til at hjælpe med at besvare konkrete prisforespørgsler på både standardiserede varer og mere specielle forespørgsler. Normalt er det projekter, der prissættes.  Enkelt produkter eller dele vil blive prissat ud fra flere faktorer, som f.eks. specifikationer, fragt, montage og behov for projektledelse. Derfor foretrækker vi altid at have dialog med vores kunder, så vi finder den optimale løsning – både produkt- og prismæssigt.

Vores katalog ligger frit tilgængeligt her på hjemmesiden. I er velkomne til at downloade alle de kataloger som er tilgængelige. Har I konkrete spørgsmål så kontakt gerne vores salgskontor og de vil hurtigt kunne hjælpe dig med enten supplerende materialer eller besvarelse af konkrete spørgsmål.

Leveringstider

Leveringstider på Labflex produkter kan variere meget og kan være fra omkring 5 – 10 uger afhængig af om det er standard- eller special produkter. Hos Labflex bliver der lagt stor vægt på fleksibilitet og på mer-værdien af at kunne levere kundetilpassede løsninger. Derfor er Labflex også en ordreproducerende virksomhed, så alle produkter bliver produceret efter konkret ordrer og derfor skal der altid påregnes en vis leveringstid. Kontakt gerne vores salgskontor, så kan de hurtigt give svar på hvor lang tids leveringsfrist der er på de forskellige typer varer. De hjælper også altid gerne med at regne et uforpligtende tilbud.

Kundebesøg og tilbudsberegning

Ja. Vi har både erfarne konsulenter og servicetekniker kørende i hele landet. Her på hjemmesiden findes kontaktoplysningerne på de relevante personer som befinder sig i dit område. Er du i tvivl så ring gerne på vores hovednummer, så får vi den relevant kontaktperson til at kontakte dig for nærmere aftale om besøg. 

På vores hjemmeside kan du finde en oversigt over vores medarbejder, der kan være dig behjælpelig.

Produktspecifikke spørgsmål

Laminat kan man desværre ikke slibe og friske op. Men for at undgå at skaderne bliver mere omfattende har vi forskellige løsninger til afdækning i områder hvor bordpladerne er udsat for speciel hård belastning. Ønsker man at udskifte bordpladen anbefaler vi, at vores salgskonsulent kommer på besøg for at vurdere og rådgive om hvilke bordplade materiale der bør anvendes for at undgå skader. Der er bla stor forskel på de forskellige bordpladematerialers kemikalieresistens. Desuden vil vores konsulenter rådgive omkring, hvorledes bordplader skal serviceres og vedligeholdes for at tilsikre at levetiden bliver optimeret.

Der er stor forskel på, hvor varmebestandig bordplade materialer er og derfor anbefales det, at I tager en dialog med en af vores salgskonsulenter for at finde den rigtige løsning. Generelt anbefales dog enten keramik eller epoxy bordplader som er de mest varmebestandige materialer og produkter.

Labflex producerer størstedelen af sit produktprogram på egne fabrikker og er kendt for at kunne levere kundetilpassede løsninger – dette gælder også skabe i specielle mål. Vi kan enten udarbejde tegninger og teknisk dokumentation på baggrund af tegninger eller skitser fra kunderne alternativt baseret på opmålinger fra vores egne konsulenter. Med den fleksibilitet og erfaring Labflex har, så kan vi producere og levere meget forskelligartede og specielle produktløsninger – ikke mindst på skabe.

Der tilbydes en stor variation af standard farver, som kunderne generelt kan vælge at få produceres inventaret i. Såfremt, der ønskes andre specielle farver eller mønstre er det også muligt idet der i tillæg til standard farver findes en lang række special farver. Ønskes der et overblik over standard og specielle farver, så kontakt gerne vores salgsafdeling, så kan de oplyse om de konkrete muligheder og om priserne for disse farveønsker.

I nogle farver er den maksimale længde 3000 mm men der findes også farver som kan leveres i helt op til 3600 mm. Kontakt gerne vores salgskontor og de vil hurtigt kunne hjælpe dig med de konkrete muligheder samt priser.

Da der findes et meget stort antal laminat farver samt, at alle de klassiske og standardiserede farver har været på markedet i mange år skulle der være gode muligheder for at få tilsvarende farver produceret og leveret således, at der er match ift. det eksisterende inventar. Vores konsulenter kører altid rundt med vores nyeste farvekort, så de kan være behjælpelig med at finde den rigtige løsning.

Hos Labflex er vi specialiseret i rådgivning omkring optimale og kundetilpassede laboratorieløsninger her iblandt er også løsninger til renrum. Erfaringen med laboratorieindretning inkl. renrums løsninger er oparbejdet gennem mange år og derfor er der i Labflex organisationen også en stor erfaring om renrum.