Labflex og Novo Nordisk udforsker Lab4Life hos AstraZeneca i Göteborg

I en dynamisk branche, hvor innovation er altafgørende, har Labflex indledt endnu et samarbejde med Novo Nordisk. Destinationen var AstraZeneca’s banebrydende faciliteter i Göteborg, hvor vi fremviste vores state-of-the-art løsninger og introducerede konceptet Lab4Life. Dette indsigtsfulde virksomhedsbesøg havde til formål at inspirere til nye laboratorieløsninger og fremme en samarbejdsorienteret tilgang til laboratoriedesign og -ledelse.

Den omfattende rundvisning omfattede de generelle laboratorier, automatiseringslaboratorierne og In Vivo-laboratorierne, hvilket gav et holistisk indblik i deres banebrydende koncept.

Lab4Life: Forvandling af laboratorierum

Kernen i besøget var udforskningen af Lab4Life, et banebrydende koncept, der omdefinerer den traditionelle laboratoriemodel. Lab4Life er ikke blot et fysisk rum; det repræsenterer et paradigmeskift inden for laboratoriedesign, der fremmer fleksibilitet og samarbejde. Laboratorierne hos Astra Zeneca er strategisk designet til at være fleksible og ejet af flere brugere, hvilket giver en ny tilgang til arbejdsmiljøer.

Mindre fodaftryk, bedre samarbejde

Et af de mest markante resultater ved Lab4Life er den betydelige reduktion i antallet af kvadratmeter pr. bruger. Det innovative design giver mulighed for mere effektiv udnyttelse af pladsen uden at gå på kompromis med funktionaliteten. Laboratorier med plads til forskellige flows sikrer optimal udnyttelse af ressourcerne og skaber et miljø, der tilskynder til samarbejde og videndeling.

Fremme en bæredygtig kultur

AstraZeneca har integreret Lab4Life i deres bredere bæredygtige indsats og gjort det til en integreret del af deres hverdagskultur. Den omfattende rundvisning i generelle laboratorier, automatiseringslaboratorier og In Vivo-laboratorier viste ikke bare innovation, men også en dedikation til miljøbevidst praksis. AstraZenecas engagement i bæredygtighed inden for Lab4Life stemmer overens med branchens udvikling og afspejler en holistisk tilgang til at forme fremtiden for laboratoriepraksis og afspejler de fælles værdier for Labflex, Novo Nordisk og AstraZeneca.

Inspirerende nye løsninger

Labflex og Novo Nordisk-teamene var ikke kun observatører, men aktive deltagere i denne fordybende oplevelse. Besøget fungerede som en inspirationskilde til at udvikle nye laboratorieløsninger, der er i overensstemmelse med principperne i Lab4Life. Udvekslingen af ideer og indsigter mellem virksomhederne ligger grundlaget for fremtidige innovationer inden for laboratoriedesign og -styring.

Laboratorielandskabet i Göteborg: AstraZeneca som frontløber for innovation

Astra Zenecas faciliteter i Göteborg er et lysende eksempel på, hvordan Lab4Life kan forvandle laboratorierum. De laboratorier, der er førende inden for innovation, er ikke bare funktionelle rum, men knudepunkter for kreativitet og samarbejde. Besøget gav Labflex og Novo Nordisk mulighed for på første hånd at se, hvordan Lab4Life har øget effektiviteten af laboratoriedriften.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read policy