Labflex’s forpligtelse til en grønnere fremtid rækker ud over vores energiforbrug.

I en verden, der i stigende grad er opmærksom på miljømæssige udfordringer, vil Labflex arbejde mere med bæredygtighed og anerkender, at vores emissioner rækker udover vores energiforbrug. Vores engagement rækker ud over tiltag og rapportering internt og omfatter en holistisk tilgang til at måle og reducere vores miljømæssige fodaftryk.

Præcision i rapportering

Hos Labflex forstår vi, at nøjagtige data er utrolig vigtigt i effektive bæredygtighedsinitiativer. Vi er stolte af vores forpligtelse til præcis rapportering, hvor vi omhyggeligt indsamler data fra alle hjørner af vores organisation og uden for vores organisation ved vores leverandører og kunder. Denne omfattende tilgang gør det muligt for os at få et nuanceret indblik i vores miljøpåvirkning og dermed skabe grundlaget for målrettede og effektive reduktionsstrategier.

Indsigt i Scope 3

Hvis man dykker ned i detaljerne, dukker der en betydelig faktor op – næsten 99% af vores CO2-forbrug stammer fra vores Scope 3-emissioner. Det omfatter faktorer som råmaterialer fra leverandører og energiforbruget til vores produkter i laboratorierne. Denne indsigt fungerer som en opfordring til handling og får Labflex til at fokusere sin indsats på at reducere den miljøpåvirkning, der er forbundet med disse kritiske områder.

Løfte om reduktion af scope 3

Labflex nøjes ikke med at være opmærksomme; vi er proaktive i vores stræben efter bæredygtighed. Derfor er vi stolte af at kunne annoncere vores forpligtelse til at reducere Scope 3-emissionerne med 30% inden 2030. Dette ambitiøse mål er et bevis på vores dedikation til at skabe en positiv miljøpåvirkning og bidrage til den globale indsats for at bekæmpe klimaforandringer.

Rejsen forude

At begive sig ud på denne bæredygtighedsrejse er en kollektiv indsats, der involverer vores medarbejdere, interessenter samt samfundet som helhed. Labflex forestiller sig en fremtid, hvor vores aktiviteter er i tråd med miljømæssig ansvarlighed. Gennem løbende innovation, ansvarligt indkøb og effektivitetsforbedringer stræber vi efter ikke blot at opfylde, men også at overgå vores bæredygtighedsmål.

Læs mere om bæredygtighed i Labflex her.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read policy