Labflex stinkskabe

Stinkskabe skal til enhver tid, effektivt beskytte brugerne mod påvirkning fra sundhedsskadelige stoffer. Labflex tilbyder funktionelle stinkskabe, der sikrer effektivitet hos brugerne og en tryg hverdag i laboratoriet.

Alle stinkskabe er i henhold til EN/DS 14175, og i Skandinavien udføres sporgastest efter DS 457, med mulighed for sporgastest i henhold til EN/DS 14175.

Alle typerne af stinkskabe kan leveres som stationær eller med hæve-sænke funktion samt valgmulighed for skrå eller lige hejserude og front. (walk-in undtaget)

Vælg stinkskab
Vælg stinkskab
Vælg stinkskab
Vælg stinkskab
Vælg stinkskab

ANBEFALINGER

Valg af stinkskab

Laboratorier har forskellige funktioner alt efter om det skal bruges til kemi, biologi eller noget helt redje. Den største udfordring er at opfylde de krav som brugeren stiller, og Labflex kan være en sparingspartner når det gælder om at finde det rigtige produkt fra starten.
 
Når der designes et laboratorie bør man overveje følgende spørgsmål:
  • Vil der være isotoper og strålingsfare, og i hvilke klasse?
  • Vil der foregå forsøg med varm syre?
  • Vil der forekomme blandet kemi (eks. undervisning)?
  • Vil der bruges varm svovlsyre?
  • Arbejdes med eksplosive stoffer (perchlor)?
  • Arbejdes med flussyre?
  • Vil der være specifikke krav til El-klasse (Atex 1-2-3)?
Derudover skal huskes en arbejdspladsvurdering for de forskellige arbejdsprocesser.
 
Der er derfor mange faktorer, som påvirker hvilket stinkskab der skal vælges, og Labflex giver gerne råd og vejledning til at finde det stinkskab der passer bedst til behovet og konteksten.